ทำไมต้องเป็น LEGO® SERIOUS PLAY®

พลังแห่งการเรียนรู้ด้วยมือ (THE POWER OF HAND KNOWLEDGE)

ประสาทมือของคนเรานั้นเชื่อมต่อมากกว่า 70 – 80% ของเซลล์สมองขึ้นอยู่กับช่วงอายุ อย่างไรก็ตามสมองของมนุษย์มักถูกจำกัดการรับรู้และทำให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างจำกัดในเวลาเดียวกัน หรือที่เราเรียกว่า “ขนาดความจำในสมอง หรือ Working Memory” ดังนั้นการใช้ประสาทมือเข้ามาช่วยในการคิด-วิเคราะห์ จะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าอัศจรรย์

LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึงความสามารถในการจินตนาการของทุกคน รวมไปถึงการทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยเมื่อประสาทสัมผัสมือถูกนำเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ กระบวนของสมองจะทำงานอย่างซับซ้อนมากขึ้น นำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของสมองหลากหลายส่วนไปพร้อมๆกัน ส่งผลให้ความคิดหรือไอเดียต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยมือจะสามารถแสดงออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ผสมกับการให้ความหมายและการถ่ายทอดเรื่องราว ทำให้แต่ละคนเข้าใจในความคิดของคนเองและคนในทีมอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน และสามารถจดจำได้อย่างแม่ยำและง่ายดายผ่านการรับรู้ความคิดในรูปแบบสามมิติ

ขั้นตอนของ LEGO® SERIOUS PLAY® นั้นไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันทางวาทะที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมหรือการระดมความคิดเห็นทั่วไป ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้มีโอกาสไตร่ตรองความคิดของตนและเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ให้เกิดการสร้างกระบวนการความคิดที่แตกต่าง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ “เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส” ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบความคิดและสมองโดยตรง

ยกระดับการแก้ปัญหาต่างๆในองค์กรด้วยการทะลุกรอบแนวคิดเดิม(LEVELING THE PLAYING FIELD BY BREAK HABITUAL THINKING)

LEGO® SERIOUS PLAY® นั้นมีรากฐานจากแนวคิดที่ว่าทุกคนในองค์กรนั้นมีคุณค่าและเอกลักษณ์ของตนในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และสร้างผลลัพธ์ของงานอย่างเท่าเทียม โดยวิธีการใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® จะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเชื่อมต่อความคิดและเปิดจินตนาการของทีมหรือคณะผู้บริหารเข้าด้วยกันผ่านความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจนกว่า

จะทำอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์จากชุดความคิดใหม่ ๆ จากกลุ่มทีม หรือผู้บริหารกลุ่มเดิม ในองค์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาประจำวัน การระดมความคิด วางกลยุทธ์ หรือกระทั่งการเผชิญหน้ากับวิกฤตต่างๆ การตัดสินใจที่สำคัญนั้นล้วนแต่มีตัวแปรอยู่ที่ผู้คน เพราะทุกคนนั้นล้วนมีรูปแบบความต้องที่จะแก้ไขหรือจัดการกับสถานณ์การต่างๆในแบบของตนอย่างแตกต่างกันไป และมักจะใช้รูปแบบความคิดเดิมเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งรูปแบบการคิดแบบเดิมอาจไม่สามารถแก้ปัญหาที่สร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ได้มากพอ บ่อยครั้ง กลายเป็นการถกเถียงกันด้วยวาทะในรูปแบบเดิมๆ และสร้างสถานการณ์ของ “ผู้แพ้ และ ผู้ชนะ” ในการถกเถียงขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แทนที่จะดึงองค์ความรู้ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลออกมาใช้ประโยชน์ทั้งกับตัวเองและทีมได้สูงสุด

LEGO® SERIOUS PLAY® นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาข้างต้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเป็นสากลผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะช่วยยกระดับการทำงานในองค์กรของคุณไปสู่อีกขั้นและก่อเกิดรูปแบบการทำงานที่ให้ประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างแท้จริง]